Maakorraldus

1.katastrimõõdistamine ja katastritoimikute koostamine;
2.olemasolevate katastriüksuste kontrollmõõdistamine ja mõõdistustoimikute koostamine;
3.topograafilised tööd maakorralduses.
Maakorraldustöid teostatakse vastavalt “Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korrale”.

Maakorraldustööde koostööpartneriks on Ivo Väli, litsents nr 333 MA-k, 23.04.1997.