Ehitusprojektid

Mahukuse ja detailsuse alusel eristatakse ehitusprojekte: eskiisprojekt, mõõdistusprojekt, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt. Projekte saab liigitada ka otstarve alusel. Näiteks mõõdistusprojektid ja rekonstrueerimisprojektid.

Annan neist kõigist ülevaate, et oleks arusaadav, mis mahus vastav projekt on.

Eskiisprojekt

Eskiisprojekt sisaldab tavaliselt 3-5 joonist ja lihtsustatud seletuskirja. Eskiisi alusel ei väljastata ehitusluba, küll aga võib see aluseks olla kirjaliku nõusoleku taotlusel. Loe täpsemalt eskiisprojekti kohta siit: Mis on ja mida sisaldab eskiisprojekt?

Mõõdistusprojekt

Mõõdistusprojekt sisaldab 7-8 joonist. Lisaks maja joonistele on näidatud ka hoone asukohaplaan krundil ning situatsiooniskeem. Mõõdistusprojekti dokumentatsioon on samuti täielikum, kui eskiisil. Loe täpsemalt mõõdistusprojekti kohta siit: Mõõdistusprojektid, mis need on, milleks vaja, mida teada?

Eelprojekt

Hoone eelprojekt on mõõdistus- ning eskiisprojekti suurem vend. Enne projekti tellimist, loe täpsemalt ning vaata näidisjooniseid eelprojektist. Detailsem ülevaade blogi postituses: Hoone eelprojekt

Rekonstrueerimisprojekt

 DP Projektbüroo pakub:

-Ehituslike ja arhitektuursete projektide koostamine (elamud, talukompleksid, suvilad, väikeehitised, tootmis- ja laohooned; nii palkmajad, puitkarkass- kui ka kivihooned).
-Rekonstrueerimisprojektide koostamine;
-mõõdistusprojektide koostamine;
-kommunikatsioonide ja rajatiste tehniliste projektide koostamine
(veevarustuse ja kanalisatsiooni hoonesisesed lahendused ja välistrassid; veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatised);