Mis on ja mida sisaldab eskiisprojekt?

Eskiisprojekt on idee.

Eskiisprojekt koosneb üldjuhul viiest joonisest: Põhiplaan, kaks otsvaadet ning kaks külgvaadet. Visiooni saamiseks piisab teinekord ka põhiplaanist, ühest külg- ning otsvaatest. Eskiisprojekt ei sisalda üldjuhul kõrgusmõõte (jällegi vastavalt kokkuleppele võivad need märgitud olla).

3D näidis eskiisprojektis

Vastavalt tellija soovile, võib eskiisprojekt sisaldada ka lihtsat 3D joonist. 3D annab hoonest hea ülevaate.

Lisaks graafilisele poolele on eskiisprojektis ka lihtsustatud seletuskiri. Seletuskirjas on märgitud: üldine info, konstruktsiooniosa, arhitektuuriosa, veevarustuse- ja kanalisatsiooniosa, kütte- ja ventilatsiooniosa, elekter, tulekaitseabinõud, jäätmekäitlus ning tehnilised näitajad.

Dokumentatsioonis on kogu info toodud lühidalt, eesmärgiks on manada visioon hoonest, kui tervikust. Eskiisi eesmärk pole anda detailseid kirjeldusi erinevate konstruktsiooni sõlmede vms kohta.

Kokkuvõtvalt võib tõesti öelda, et eskiisprojekt on idee või visioon hoonest.

Tähtis on teada, et eskiisprojekti põhjal ei väljastata ehitusluba. Teinekord võib kohalik omavalitsus seda nõuda näiteks kirjaliku nõusoleku taotluses alla 60 ruutmeetriste hoonete puhul.

Lae alla PDFis eskiisprojekti näidis-joonised:

Kui vajad eskiisprojekti võta ühendust kohe!

Ava kontaktivorm

      Nimi (nõutav)
      

      Email (nõutav)
      

      Teema
      

      Teade
      

      

Ametlik nimetus: DP Projektbüroo OÜ
Äriregistri kood: 11217547
Arvelduskonto nr: 221031256246 Swedbank
Käibemaksu keskregistri nr: EE101102920
MTR registreeringud: Geodeetilised tööd nr.EEG000053 12.04.2006
Projekteerimistööd: nr.EEP000710 26.04.2006
Litsentsid: Geodeetilised ja kartograafilised tööd nr.595 MA 19.04.2006
Kutsetunnistused: Hoone energiamärgiseväljastaja III nr.045286 14.10.2009

This entry was posted in Blogi postitused and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.