Hoone soojustusprojekt toetuse saamise jaoks

Mõni aeg tagasi sattusin väga huvitava ning enda jaoks uutsorti projekti otsa. Oli neljapäeva pärastlõuna, klient saabus kontorisse ning rääkis, mida ta soovib. Eelnevalt olin kaugelt kuulnud midagi soojustusprojekti kohta, kuid mingit kindlat nägemust ei olnud. Teema oli järgmine: Kredex jagab hoonete energiatõhususe parandamiseks toetusi (25% ja 40% ehitus eelarvest). Toetuse saamiseks on vaja valmis olevale majale projekti. Kuna Kredexil pidavat toetuste raha otsakorral olema, siis projekt pidi valmima järgmise nädala alguseks. “Neli päeva aega, jõuad või?” Oskasin selle peale vaid mõmiseda, et “mmnmn, võibolla… peab proovima”

soojustusprojekt põhiprojekti raames

2007 a valminud uuselamu. Buumiaegse maja küttekulud on suured ning rekonstrueerimine kallis.

Alustasin materjali uurimisega. Lugesin läbi Rohelise investeerimisskeemi “Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord, samuti Rekonstrueerimise energiatõhususe tõendamise vormi täitmise juhendi, lisaks sellele sujust koostöö kliendiga päris hästi. Sain vahetut tagasisidet, kui küsimusi tekkis.

 Toon siia mõned olulised punktid või õigemini nõuded, mis meenuvad seoses toetuse taotlemisega:

  • Rekonstrueeritav hoone peab olema ehitusregistris, sellel peab olema kasutusluba. Olemasoleva maja kasutusloa saamiseks, tuleb kohaliku omavalitsusele vastav taotlus esitada ning seejärel hoone projekt (nt mõõdistusprojekt vana maja korral) kooskõlastada.
  • Soojustusprojekt koostatakse põhiprojekti  raames. Mulle jäi see punkt natuke arusaamatuks. Põhiprojekt eeldab minu teada sõlmelisi lahendusi. Tõeseid sõlmi  valmis oleva maja puhul on keeruline või isegi võimatu koostada, kui karpi just laiali ei võta.
  • Hoone energiatõhususe parandamise toetused jagunesid 25% ja 40%.

§ 7. Toetuse määrad

25% ulatuses toetuse saamiseks rekonstrueerimistööde kogumaksumusest peab taotleja saavutama väikeelamu rekonstrueerimisega vähemalt energiamärgise klassi „D” (energiatõhususarv <190 kWh/(m²·a)) ja sisekliima klassi III, mis vastab standardile EVS-EN 15251.

40% toetuse saamiseks rekonstrueerimistööde kogumaksumusest peab taotleja saavutama väikeelamu rekonstrueerimisega vähemalt energiamärgise klassi „C” (energiatõhususarv <150 kWh/(m²·a)) ja sisekliima klassi II, mis vastab standardile EVS-EN 15251)

  • Hoonel peab olema koostatud energiamärgis, kinnitamaks antud olukorda.
  • Toetuse saamiseks peab esitama vastava taotluse, rekonstrueerimisprojekti, mis sisaldavab energiaarvutusi lihtsustatud meetodil “enne ning pärast” vormis. Lisaks on tarvis ehituskulu ning maksumust. Kusjuures hinnapakkumised tuleb võtta vähemalt kolmelt erinevalt firmalt. Kõik tuleb dokumenteerida.
  • Juhul kui toetuse saamine õnnestus ning maja sai soojaks, tuleb 8-12 kuu jooksul tellida uus energiamärgis, mis kinnitaks, et toetus oli läinud asja-ette.

Keda huvitab, siin on lingid täpsema info kohta:

https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012007

http://www.kredex.ee/eramaja/

Aga tuleme tagasi projekti juurde. Jõudsin isikliku tähtajaga ühele poole. Kokku 10 joonist, tehtud 2007 aasta põhiprojekti põhjal. Kõik sujus positiivselt, kliendipoolne tagasiside ning koostöö olid viimasepeal, jäime rahule ning olen valmis ka tulevikus säärase ettevõtmisega jõudu katsuma.

Õhk-kütte kamina joonis

Üllatusena nõudis kohaliku omavalitsuse tuletõrje inspektor eraldi lõiget olemasolevast õhkküttekaminast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Blogi postitused and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.