Firmast

Detailplaneerimine


Detailplaneering on Eesti planeerimisseaduse järgi ruumiline planeering, mis koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla või linna territooriumi osa kohta. Reeglina koostatakse detailplaneering omavalitsuse üldplaneeringu elluviimiseks.

Ehitusprojektid


Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, materjalide loetelust ja spetsifikatsioonist (sisaldab koguseid ja mõõte), tehnilistest ja arhitektuurilistest joonistest, hooldusjuhenditest ja muudest asjakohastest dokumentidest ja materjalidest. Vaata täpsemalt!

Geodeetilised ja kartograafilised tööd


Kaartide projekteerimine, uurimine ning kasutamine, uute kaartide koostamine arhiivi või mõõdistamise põhjal.

Maakorraldus


Maakorralduse sihiks on luua paremaid võimalusi kinnisvarademajandamiseks kas maade uuesti kruntimise, ühismaadejaotamise, maade vahetamise, piirivaidluste lahendamise või servituutide korraldamise läbi.

Maakorraldustööde koostööpartneriks on Ivo Väli, litsents nr 333 MA-k, 23.04.1997.

Küsimuste osas pöördu:

Ava kontaktivorm

      Nimi (nõutav)
      

      Email (nõutav)
      

      Teema
      

      Teade
      

      

Ametlik nimetus: DP Projektbüroo OÜ
Äriregistri kood: 11217547
Arvelduskonto nr: 221031256246 Swedbank
Käibemaksu keskregistri nr: EE101102920
MTR registreeringud: Geodeetilised tööd nr.EEG000053 12.04.2006
Projekteerimistööd: nr.EEP000710 26.04.2006
Litsentsid: Geodeetilised ja kartograafilised tööd nr.595 MA 19.04.2006